CELF-4-NL | Test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen

Nederlandse bewerking: W.Kort, M.Schittekatte & E. Compaan

Let op: De opvolger van de CELF-4-NL, de CELF-5-NL, is nu beschikbaar op Q-interactive en komt later deze zomer als Pen en Papier variant beschikbaar. U kunt de CELF-5-NL aanschaffen tijdens de voorverkoop via: https://www.pearsonclinical.nl/celf-5-nl-test-diagnose-evaluatie-taalproblemen

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

CELF-4-NL | Test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen

Nederlandse bewerking: W.Kort, M.Schittekatte & E. Compaan

Let op: De opvolger van de CELF-4-NL, de CELF-5-NL, is nu beschikbaar op Q-interactive en komt later deze zomer als Pen en Papier variant beschikbaar. U kunt de CELF-5-NL aanschaffen tijdens de voorverkoop via: https://www.pearsonclinical.nl/celf-5-nl-test-diagnose-evaluatie-taalproblemen

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam
1.234,31 €
CELF-4-NL Complete Set
Nederlandse bewerking: W.Kort, M.Schittekatte & E. Compaan
Art.nr. 3814.00
324,82 €
CELF-4-NL Handleiding
Art.nr. 3814.01
80,63 €
CELF-4-NL Antwoordformulieren 5 - 8 jaar (pak à 25 stuks)
CELF-4-NL Antwoordformulieren 5-8 jaar (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3814.02
80,63 €
CELF-4-NL Antwoordformulieren 9 jaar en ouder (pak à 25 st)
Art.nr. 3814.03
44,29 €
CELF-4-NL Observatieschaal (blok à 50 vel)
Art.nr. 3814.06
44,29 €
CELF-4-NL Pragmatieklijst (blok à 50 vel)
Art.nr. 3814.07
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Kwalificatieniveau
A
Doelgroep
Children
Uitvoer type
Kit
Productline
Language and Early Childhood Development
Hoofdcategorie
Taal/Spraak
Toepassingsgebied
Taal/Spraak Tests
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

• Compleet onderzoek van de taalvaardigheid
• Breed leeftijdbereik

Doel
CELF-4-NL is een individueel af te nemen taaltest voor diagnose en evaluatie van taalproblemen.

Doelgroep
Voor kinderen en jongvolwassenen van 5 tot 18 jaar.

Beschrijving
CELF-4-NL maakt gebruik van een flexibele, stapsgewijze benadering van vier niveaus om te komen tot een snelle en betrouwbare identificatie van taalproblemen.

Niveau 1 – Is er een taalprobleem? U neemt eerst de vier meest discriminerende subtests af om de zogeheten Kernscore te verkrijgen.Op deze manier kunt u snel en betrouwbaar vaststellen of er sprake is van een taalprobleem.

Niveau 2 – Op welk gebied heeft dit kind een taalprobleem? U kunt de aard van het taalprobleem nader onderzoeken door aanvullende subtests af te nemen. Naast normscores voor elke subtest afzonderlijk geeft CELF-4-NL Indexscores voor prestaties op verschillende deelgebieden: de Receptieve Taal Index, Expressieve Taal Index, Taalinhoud Index, Taalvorm Index en Werkgeheugen Index.

Niveau 3 – Zijn er mogelijk ook problemen op andere gebieden? Op dit niveau onderzoekt u een mogelijk verband tussen taalprobleem en onderliggende (klinische) problematiek met subtests als: Fonologisch bewustzijn, Snel Benoemen, Cijfers Herhalen, Reeksen opsommen, en Woordassociaties

Niveau 4 – CELF-4-NL bevat verder twee niet-genormeerde vragenlijsten: De Pragmatieklijst en de Observatieschaal, die de leerkracht of therapeut behulpzaam kunnen zijn bij de observatie en beoordeling van de communicatieve en sociale vaardigheden van het kind in de klas. 

De CELF-4-NL bestaat uit 16 subtests en 2 vragenlijsten: 1. Begrippen en Aanwijzingen Volgen, 2. Zinnen Herhalen, 3. Zinnen Formuleren, 4. Definities van Woorden, 5. Tekstbegrip, 6. Woordstructuur, 7. Woordcategorieën, 8. Zinnen Begrijpen, 9. Actieve Woordenschat, 10. Zinnen Samenstellen, 11. Semantische Relaties, 12. Woordassociaties, 13. Cijfers Herhalen, 14. Reeksen Opsommen, 15. Snel Benoemen, 16. Fonologisch Bewustzijn, 17. Observatieschaal en 18. Vragenlijst Pragmatiek.

Normering
Normering is gebaseerd op een steekproef onder 1560 kinderen verdeeld over 13 leeftijdsgroepen. Gezien het karakter van de test zijn allochtone kinderen en kinderen uit het speciaal onderwijs nadrukkelijk in de steekproef meegenomen. Van de bijzondere groepen zijn extra gegevens verzameld, waaronder allochtone kinderen, kinderen met een ernstige spraak- en taalstoornis, kinderen met gehoorproblemen, dyslectische kinderen, kinderen met autismespectrum stoornissen.

Afname
Individueel via de pen-en-papiermethode. De afname duurt 30 tot 60 minuten.

Jaar van uitgave
Derde herziene druk 2010

De complete set bestaat uit:
CELF-4-NL Handleiding
CELF-4-NL Antwoordformulieren 5-8 jaar (pak à 25 stuks)
CELF-4-NL Antwoordformulieren 9 jaar en ouder (pak à 25 st)
CELF-4-NL Opgavenboek 1
CELF-4-NL Opgavenboek 2
CELF-4-NL Observatieschaal (blok à 50 vel)
CELF-4-NL Pragmatieklijst (blok à 50 vel)

Om u deze test goed eigen te maken, biedt Pearson Academy een training aan waarbij de CELF-4-NL stap voor stap wordt doorlopen. Ook de CELF-Preschool-2-NL komt aan bod. U kunt zelf kiezen met welke test u wilt oefenen voor de scoring en interpretatie.

Meer informatie...

Voor de ervaren gebruikers is er ook een verdiepingstraining waarin naast casuïstiek, ook nader ingegaan wordt op de rapportage.

Meer informatie...

Productvragen

Nog geen vragen gesteld. U kunt de eerste zijn!