RS-NL | Resilience Scale

Auteur: Gail Wagnild
Nederlandse vertaling en bewerking: Michael Portzky

Meet ‘Resilience’ ofwel ‘mentale veerkracht’ bij adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt.
Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

 

 

RS-NL | Resilience Scale

Auteur: Gail Wagnild
Nederlandse vertaling en bewerking: Michael Portzky

Meet ‘Resilience’ ofwel ‘mentale veerkracht’ bij adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt.
Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

 

 

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
233,69 €
RS Resilience Scale Complete Set
Auteur: Gail Wagnild
Nederlandse vertaling en bewerking: Michael Portzky Meet ‘Resilience’ ofwel ‘mentale veerkracht’ bij adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar.
Art.nr. 3822.00
126,78 €
RS Resilience Scale - Handleiding
Art.nr. 3822.01
127,68 €
RS Resilience Scale Scoreformulieren (pak à 25 stuks)
RS Resilience Scale - Scoreformulieren (pak a 25 st.)
Art.nr. 3822.02
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Doelgroep
Adult
Hoofdcategorie
Arbeid en Organisatie, Klinische Psychologie
Productline
Emotional Health and Well Being
Kwalificatieniveau
B
Toepassingsgebied
Persoonlijkheid, Persoonlijkheid en Psychopathologie

Doel
• Meten van ‘Resilience’ ofwel ‘mentale veerkracht’
• Bedoeld voor adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar
• Met uitgebreide Vlaamse en Nederlandse normen

Doelgroep
De test is bedoeld voor adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar en wordt vooral gebruikt in de klinische setting als diagnostische- en onderzoekstool. Tevens kan de RS-NL binnen de Human Resource sector ingezet worden als selectie-instrument. Bovendien heeft deze test ook zijn waarde bewezen in de sportsector, alwaar hij zowel als selectie-instrument gebruikt wordt door trainers, als ook als follow-up instrument door sportpsychologen om de effecten van ‘mental coaching’ te meten.

Beschrijving
Het instrument is ontwikkeld voor het inschatten van de mate van resilience die bij een persoon aanwezig is. Uitgebreid Nederlands en Vlaams onderzoek met een vertaling en bewerking van de RS heeft geresulteerd in een betrouwbare en valide Nederlandse RS: de RS-NL. De RS-NL meet niet alleen de totale resiliencescore, maar geeft ook inzicht in verschillende facetten: de mate waarin een respondent vertrouwen heeft in de eigen capaciteiten en het leervermogen uit eerdere ervaringen, de mate waarin men het leven en de uitdagingen van het leven nog waardevol vindt, de mate van doorzettingsvermogen, de mate waarin men beseft dat men er soms zelf voor dient te gaan om iets te bereiken, etc. De vragenlijst bestaat uit 25 uitspraken waarbij men op een vier-puntsschaal dient aan te geven in welke mate men het eens is met de uitspraak.

Normering
Op grond van onderzoek met de RS-NL bij een psychiatrische populatie blijkt de RS-NL, zeker in combinatie met schalen zoals de Utrechtse Coping Lijst (voor het meten van copinggedrag), zeer waardevol in het inschatten van zelfredzaamheid, herval en therapietrouw, draagkracht en het suïciderisico bij patiënten. In de HR-sector blijkt de schaal ook al waardevol omdat blijkt dat respondenten met een significant lagere RS-score ook opleidingen en opdrachten sneller opgeven.

Afname omschrijving
De RS-NL kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. De afname kan geschieden volgens de pen-en-papier methode en online via P2O. De afnameduur bedraagt gemiddeld 3 minuten.

Scoring
De RS-NL is eenvoudig te scoren dankzij het zelfscorende formulier. De totaalscore geeft een inzicht in de mate dat de respondent mentale veerkracht bezit. Er worden tevens additionele domeinscores berekend. De handleiding bevat eveneens richtlijnen met betrekking tot interpretatie van de verkregen scores.

Eisen aan de gebruikers
De gebruikers dienen aan kwalificatieniveau B te voldoen.

De complete set bestaat uit:
RS Resilience Scale - Handleiding
RS Resilience Scale - Scoreformulieren (pak a 25 st.)

Jaar van uitgave
2008

afnameduur opleidingsniveau groepsgewijs en individueel
ca. 3 min.
alle

Productvragen

Nog geen vragen. Stel als eerste een vraag!