SPW | Schaal voor Persoonlijke Waarden

SPW | Schaal voor Persoonlijke Waarden

Auteur: L.V. Gordon
Nederlandse bewerking: P.J.D. Drenth & L.J. Kranendonk

Onderzoekt de persoonlijke waardenstructuur bij adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

SPW | Schaal voor Persoonlijke Waarden

SPW | Schaal voor Persoonlijke Waarden

Auteur: L.V. Gordon
Nederlandse bewerking: P.J.D. Drenth & L.J. Kranendonk

Onderzoekt de persoonlijke waardenstructuur bij adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

Gegroepeerde productitems
Productnaam
120,76 €
SPW Testboekjes (pak à 25 stuks)
SPW | Schaal voor Persoonlijke Waarden

Auteur: L.V. Gordon
Nederlandse bewerking: P.J.D. Drenth & L.J. Kranendonk Onderzoekt de persoonlijke waardenstructuur bij adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar.
Art.nr. 1622.02
35,10 €
SPW Sleutel
SPW | Schaal voor Persoonlijke Waarden

Auteur: L.V. Gordon
Nederlandse bewerking: P.J.D. Drenth & L.J. Kranendonk Onderzoekt de persoonlijke waardenstructuur bij adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar.
Art.nr. 1622.03
Gegroepeerde productitems
Productnaam
131,27 €
SPW Handleiding
SPW | Schaal voor Persoonlijke Waarden

Auteur: L.V. Gordon
Nederlandse bewerking: P.J.D. Drenth & L.J. Kranendonk Onderzoekt de persoonlijke waardenstructuur bij adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar.
Art.nr. 1622.01
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Kwalificatieniveau
B
Doelgroep
Adult
Uitvoer type
Manual
Productline
Talent and Career Readiness
Hoofdcategorie
Arbeid en Organisatie
Toepassingsgebied
Persoonlijkheid

• Meet wat men voor zichzelf belangrijk vindt
• Goed in te zetten in combinatie met de SIW
• Breed inzetbaar
• Binnen 15 minuten

Doel
Onderzoek naar de persoonlijke waardenstructuur.

Doelgroep
De vragenlijst is bedoeld voor adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar.

Beschrijving
De SPW meet wat mensen belangrijk vinden voor zichzelf, met name met betrekking tot hun bezigheden (werk. studie en vrije tijd). De SPW geeft inzicht in het relatieve belang van de persoonlijke waarden van een individu. De zes waardefactoren die gemeten worden zijn: Praktische instelling, Prestatiemotivatie, Variëteit, Besluitvaardigheid, Orde & Netheid en Doelgerichtheid.

De SPW kan op verschillende terreinen van dienst zijn. Bij advies op het gebied van beroepskeuze en carrière begeleiding kunnen de resultaten als uitgangspunt voor een gesprek worden gebruikt, of als medebepalende factor voor een individueel advies. Bij selectie en plaatsing spelen naast capaciteiten en vaardigheden ook de instellingen en waarden van de te selecteren individuen een belangrijke rol. Ten slotte kan de SPW bij onderzoek op het gebied van persoonlijke waarden een geschikt instrument zijn.

Normering
Er zijn normgegevens beschikbaar voor mannen en vrouwen, jongeren (gemiddeld 21 jaar) en ouderen (gemiddeld 35 jaar). Voor 4 opleidingsniveaus en voor selectie en beroepskeuze situaties.

Afname
De vragenlijst kan individueel en groepsgewijs worden afgenomen volgens de pen-en-papiermethode, of digitaal. De afname duurt meestal minder dan 15 minuten. De SPW wordt vaak in combinatie met de SIW (Schaal voor Interpersoonlijke Waarden) gebruikt. Deze schaal geeft inzicht in welke waarden mensen belangrijk vinden in hun sociale verkeer met anderen. De SPW en SIW vullen elkaar erg goed aan.

Jaar van uitgifte 1996

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Is er een certificering nodig om deze test af te nemen?
56
Is de uitslag van deze vragenlijst te koppelen aan de PfPI c.q LIV?
46