RTOS | Reynell Taalontwikkelings-schalen

A. Schaerlaekens, I. Zink & K. van Ommeslaeghe

De Reynell Taalontwikkelingsschalen meten en vergelijken het taalontwikkelingsniveau van 2 tot 5-jarige Nederlandstalige kinderen.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

RTOS | Reynell Taalontwikkelings-schalen

A. Schaerlaekens, I. Zink & K. van Ommeslaeghe

De Reynell Taalontwikkelingsschalen meten en vergelijken het taalontwikkelingsniveau van 2 tot 5-jarige Nederlandstalige kinderen.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam
52,21 €
RTOS Formulieren (pak à 25 stuks)
Art.nr. 4093.02
90,51 €
RTOS Handleiding 2003
Art.nr. 4093.03
48,65 €
RTOS Set van 14 Kleurenplaten
Art.nr. 4093.04
1.320,43 €
RTOS Complete set
RTOS | Reynell Taalontwikkelingsschalen (1993) (handleiding en formulieren herzien in 2003)

Auteurs: A. Schaerlaekens, I. Zink & K. van Ommeslaeghe
Art.nr. 4093.07
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Kwalificatieniveau
A
Doelgroep
Both
Uitvoer type
Kit
Productline
Language and Early Childhood Development
Hoofdcategorie
Taal/Spraak
Toepassingsgebied
Taal/Spraak Tests
Leeftijd
0-4 jaar (Voorschools)

• Meet zowel taalbegrip als taalproductie bij kinderen van 2 tot 5 jaar
• Vlaamse normering
• Kindvriendelijke testsituatie door aantrekkelijk materiaal

Doel
De RTOS meten zowel het receptieve als het productieve taalontwikkelingsniveau van Nederlandstalige kinderen. De RTOS kunnen worden ingezet binnen de taaldiagnostiek.

Doelgroep
De test is bedoeld voor Nederlandstalige kinderen van 2 tot 5 jaar.

Beschrijving
De RTOS zijn gebaseerd op de Engelse Reynell Developmental Language Scales. De samenstelling ervan is sterk op de praktijk georiënteerd. Er wordt gebruik gemaakt van materiaal dat bij de kinderen als bekend wordt verondersteld. De RTOS bestaan uit een Taalbegripsschaal (TB-schaal) en een Taalproductieschaal (TP-schaal).

De Taalbegripsschaal meet het niveau van de receptieve taalontwikkeling. De schaal is opgesplitst in tien in moeilijkheidsgraad oplopende secties, met in totaal 74 items. Deze schaal wordt afgenomen met behulp van een Engelse testkoffer met tien verschillende speelgoedsets. Bij elke set moet het kind een aantal opdrachtjes uitvoeren. Die opdrachtjes bestaan uit het aanwijzen en manipuleren van voorwerpen.

De Taalproductieschaal bestaat uit drie subtests met in totaal 89 items. Subtest 1 (Woordenschat) bevat drie secties: Voorwerpen, Prenten en Woorden. In subtest 2 (Taalinhoud) worden bij situatieprenten verhaaltjes verteld. Het materiaal bestaat uit voorwerpen uit de TB-schaal en afbeeldingen van voorwerpen. In subtest 3 (Beoordeling van de spontane taal) worden alle verstaanbare uitingen die het kind tijdens de afname produceert beoordeeld. Dit gebeurt op drie niveau’s, te weten lexicon, morfologie en syntaxis. Het materiaal bestaat uit een set van vier grote situatieprenten.

Normering
De RTOS zijn genormeerd op basis van een representatieve steekproef van 1288 jonge kinderen tussen 2 en 5 jaar oud uit Vlaanderen. De steekproef bestaat uit 13 leeftijdsgroepen die elk een periode van drie maanden omvatten. Op basis van de afnames zijn normtabellen met percentielen opgesteld, aan de hand waarvan de resultaten van elk individueel kind op de RTOS vergeleken kunnen worden met het gemiddelde testgedrag van de representatieve steekproef. Uit de percentielen zijn leeftijdsequivalenten af te leiden.

Afname
De test wordt individueel via de pen-en-papiermethode afgenomen. Het afnemen van de volledige test (TB-schaal en TP-schaal) duurt ongeveer 45 minuten. Beide schalen nemen ongeveer evenveel tijd in beslag.

Scoring
Testafname en scoring zijn gestandaardiseerd. Het aanbieden van beide schalen, de verschillende subtests, secties en items, gebeurt in een vaste volgorde; die staat aangegeven op het scoreformulier.

Jaar van uitgifte 1993

 

Productvragen

Nog geen vragen gesteld. U kunt de eerste zijn!