Disclaimer: Het is begrijpelijk dat u momenteel geen tests afneemt, maar als u het testen van cliënten overweegt, dan adviseren we u de richtlijnen te volgen van vakverenigingen, zorgverzekeraars en/of de nationale wet- en regelgeving. Ook adviseren we u contact op te nemen met aanbieders van toepassingen voor zorg op afstand.

Diagnostiek tijdens COVID-19, Wat zijn nu eigenlijk mijn opties?

De laatste tijd krijg ik als sales consultant vaak de vraag wat nu precies de opties zijn om te testen ten tijde van de COVID-19 periode. Dit is een zeer relevante vraag, zeker nu blijkt dat we voorlopig nog wel even in een situatie zitten die afwijkt van de standaard werkwijze.

In dit artikel zal ik enerzijds ingaan op de afname van Screeners en vragenlijsten en anderzijds op de afname van testbatterijen. Aangezien deze laatste ‘normaal gesproken’ altijd één op één afgenomen worden zullen de afnames van deze tests een grotere uitdaging vormen om op afstand af te nemen. Graag wil ik de bemerking nog toevoegen dat "op afstand afnemen” ook kan betekenen in één ruimte, maar met afstand tussen testleider en testpersoon volgens de richtlijnen van het RIVM.


Vragenlijsten en screeners

Het afnemen van Pearson vragenlijsten en screeners kan via ons eigen platform Q-global, P2O of via één van onze partners.

De meeste van onze vragenlijsten zijn af te nemen via één van onze partners. Dit wil zeggen dat een andere partij onze vragenlijsten heeft ingebouwd in hun systeem en deze lijsten aanbiedt. Het voordeel hiervan is dat u niet alleen toegang krijgt tot Pearson vragenlijsten maar ook lijsten en screeners van andere uitgevers. Een ander voordeel is dat ten tijde van de COVID-19 periode een gedeelte van onze meest gebruikte handleidingen gratis online beschikbaar hebben gemaakt bij onze partners.

Online vragenlijsten en screeners:
 • Klik hier voor een overzicht van alle vragenlijsten en screeners op Q-global.
 • Klik hier voor een overzicht van alle vragenlijsten en screeners op P2O.
 • Klik hier voor een overzicht van alle vragenlijsten en screeners bij onze partners.


Testbatterijen

Diagnostiek is een complex cyclisch proces waarbij hypothesen worden opgesteld over mogelijke problemen/ aanwezige stoornissen die vervolgens getoetst worden. Er wordt steeds vertrokken vanuit de hulp-of zorgvraag van de cliënt en via kwaliteitsvolle instrumenten en methoden wordt een gedetailleerd en zo volledig mogelijk beeld geschetst van een individuele probleemsituatie. Diagnostiek heeft steeds tot doel om de zorgvraag/de problematiek in kaart te brengen om vervolgens hulp op maat te realiseren. Bij voorkeur gaat men hierbij multidisciplinair te werk en worden hiervoor verschillende methoden en instrumenten gebruikt, gaande van (on)gestructureerde gesprekken en klinische observaties, dossieranalyse, tot het gebruik van diagnostische testen en vragenlijsten.

Allereerst is er dan natuurlijk de vraag óf er wel testbatterijen uitgevoerd moeten worden ten tijde van de COVID-19 periode. Dit is een lastig te beantwoorden vraag en wij hebben voor u ook geen pasklaar antwoord omdat ieders overwegingen anders zijn. Wij verwijzen dan ook naar de richtlijnen van uw vakvereniging zoals het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de richtlijnen van het kwaliteitscentrum voor diagnostiek Vlaanderen (KCD), zorgverzekeraars en/of de nationale wet- en regelgeving. Ook adviseren wij contact op te nemen met aanbieders van toepassingen voor zorg op afstand. Hier staan overwegingen die u in acht kan nemen voordat u een test zal afnemen.

De normeringsonderzoeken van onze testbatterijen zijn op een manier uitgevoerd waarbij de cliënt en testleider dichter op elkaar zaten en waarbij de testleider dingen aanwijst op het stimulusboek van de cliënt. Indien u kiest voor een afname op afstand wijkt uw testsituatie af van de testsituatie van het normeringsonderzoek.

Mocht u, na zorgvuldige overwegingen, besluiten een testbatterij af te nemen dan heeft u de volgende opties:


1. Een klassieke face-to-face afname (met het in acht nemen van afstand- en hygiënemaatregelen)


diagnostiek tijdens covid-19

Een klassieke afname kan op twee manieren:
 • Een afname via Q-interactive (volledig digitaal)
  Dit is een geschikte manier om een testafname te doen op anderhalve meter afstand. U werkt hierbij met twee iPads. Eén ipad voor de cliënt en één voor de testleider. De testleider bedient de Ipad van de cliënt. Door bijv. op de knop “Toon afbeelding” te drukken wordt de stimuli van de cliënt getoond. De cliënt kan de iPad aanraken en zodoende ziet u dat als testleider ook op uw scherm. De iPads kunnen na de afname gereinigd worden met een speciale reinigingsspray voor tablets.

  Via Q-interactive kunnen oa de volgende tests worden afgenomen: WISC-V-NL, WAIS-IV-NL, CELF-5-NL.

  Ook geven we ook live webinars over het gebruik van Q-interactive. In deze webinar wordt u o.a. geïnformeerd hoe u een cliënt en een testbatterij aanmaakt. Ook wordt er een live demonstratie gegeven van hoe verschillende subtests worden afgenomen op Q-Interactive.


 • Een afname via Q-global (papieren afname)
  Een afname via Q-global werkt als volgt: De testleider en de cliënt bevinden zich in één ruimte met voldoende afstand tussen beide personen. De testleider kan, via schermdelen (mogelijk via teleconferentieprogramma’s), de afbeeldingen van de stimulusboeken zichtbaar maken voor de cliënt. Er is dus geen papieren stimulus- of testboekje nodig. De afname is vrij vergelijkbaar met een afname op papier. Het enige verschil zit in de afstand tussen u en de cliënt en anderzijds het ontbreken van papieren testboekjes, die hier vervangen worden door een te reinigen scherm. In dit geval dient een computer of laptop als stimulusboek voor de cliënt.

  Het is nu tijdelijk mogelijk om een afname van de WISC-V-NL, CELF-5-NL en WAIS-IV-NL te doen op papier in combinatie met Q-global. In verband met de COVID-19 situatie via Q-global kosteloos toegang tot de handleidingen en stimulusboeken. Uiteraard heeft u wel de scoreformulieren nodig voor een afname, maar de toegang tot de gedigitaliseerde stimulusboeken en handleidingen is gratis. Lees op deze pagina verder over het afnemen van de WISC-V-NL of de CELF-5-NL met voldoende afstand.

  Voor een veilige afname dient u na afloop van de afname de materialen te reinigen. Meer informatie over algemene tips en tricks en het reinigen van materialen vindt u hier.2. Een afname volledig op afstand (via Telehealth en Q-global)


diagnostiek tijdens covid-19

  Een Telehealth testafname is een afname waar de testleider en de cliënt zich op verschillende locaties bevinden. Een testafname kan ook volledig op afstand worden uitgevoerd met behulp van Q-global en Telehealth. Er zitten beperkingen aan het afnemen van een testbatterij op afstand. Zo kan het bijvoorbeeld betekenen dat bepaalde subtests niet afgenomen kunnen worden.

  Er is een uitgebreide handleiding over het afnemen van de WISC-V-NL en de CELF-5-NL op afstand via Telehealth. Lees daarom zorgvuldig de handleiding om te beslissen of dit voor uw cliënt geschikt is.
  Binnenkort komt er ook een uitgebreid handleiding over het afnemen van de WAIS-IV-NL op afstand. Wanneer deze gereed is zal u hier deze informatie terug kunnen lezen.


Tot slot

Ik hoop dat u zo een beter beeld krijgt van de verschillende opties die u heeft. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit artikel, dan hoor ik die graag.

Kathelijne Tijs, Sales Consultant Pearson clinical
kathelijne.tijs@pearson.comKlik hier voor meer artikelen >>