Zelf testmateriaal via Telehealth gebruiken?

Om u te ondersteunen in de uitbreiding van uw telehealth diensten, brengt Pearson een ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ uit voor het gebruik van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal. Benieuwd wat hieronder valt? Lees dan verder. Licenties voor het aanpassen, vertalen, digitaliseren etc. van tests vallen buiten deze verklaring. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via testadvies-nl@pearson.com.


Verklaring van Geen Bezwaar

Door de COVID-19 pandemie zijn er onder meer beperkingen gelegd op het sociale contact en het (dagelijks) reizen, waardoor de vraag naar telehealth toeneemt. Ter ondersteuning van providers en partners in het uitbreiden van hun telehealth diensten, brengt Pearson Clinical Benelux middels deze brief een ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ uit voor het gebruik ons auteursrechtelijk beschermd materiaal op de volgende gebieden:


  • Gekwalificeerde professionals krijgen hierbij beperkte en herroepbare toestemming om geschikte, niet-openbaar toegankelijke teleconferentie software- en hulpmiddelen te gebruiken om een testafname met testmateriaal van Pearson te faciliteren, mits gebruikt in overeenstemming met deze brief. Vóór de start van een testafname dient de gekwalificeerde professional een schriftelijke verklaring van de te testen persoon te verkrijgen, waarin staat dat de testafname niet mag worden opgenomen, gereproduceerd en gepubliceerd en dat er geen kopieën van het Pearson testmateriaal gemaakt mogen worden. Tevens mag de gekwalificeerde professional zelf geen tools of software gebruiken om live testafnames mee op te nemen.

  • Deze toestemming betreft het gebruik van niet-openbaar toegankelijke methoden om het scherm te spiegelen en/of te delen, met als doel om op afstand en met behulp van een computerscherm testitems te delen met de geteste persoon. Voor de professional is het hierdoor mogelijk om verbale- of andersoortige responsen te registreren.

  • Deze toestemming geldt niet voor het maken van foto’s, kopieën, scans en duplicatie van testprotocollen. Ook het maken van schermopnames en opnames van sessies met materiaal van Pearson vallen niet onder de huidige toestemming. De toestemming is alleen bedoeld als praktische ondersteuning bij het live uitleveren van telehealth diensten.

  • Wijzigingen in de huidige, originele testinhoud zijn niet toegestaan, ook niet binnen de huidige toestemming. Bij elk gebruik van originele testinhoud moet het auteursrecht van Pearson worden vermeld, zoals dit ook bij het testmateriaal van Pearson is gedaan. Bij het tonen van origineel testmateriaal, moet een vermelding van copyright worden weergeven. Bij een verzoek tot het wijzigen, vertalen of digitaliseren van testinhoud, dient u contact op te nemen met Pearson Clincal Benelux via testadvies-nl@pearson.com.

  • Ter waarborging van de inhoud en de validiteit van de test, behoudt Pearson zich het recht voor om de huidige beperkte toestemming op elk moment in te trekken. Pearson zal doorlopend de status van de ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ beoordelen en indien nodig herzien.

De voor de samenleving essentiële diensten vinden doorgang dankzij u - daarvoor wij u wil bedanken. Pearson Clinical Benelux is toegewijd om u te ondersteunen in uw inspanningen om deze diensten voor te zetten. Laat het ons dus niet alleen weten wanneer u nog vragen heeft over dit onderwerp, maar ook indien we u op een andere manier kunnen helpen.Klik hier voor meer artikelen >>