TOS-diagnostiek symposium

TOS diagnostiek symposium


Ongeveer 1 op de 20 kinderen in Nederland heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Bij kinderen met TOS is er sprake van een ernstig vertraagde en afwijkende taalontwikkeling. Ze hebben moeite met praten en het begrijpen van wat iemand zegt. Kinderen met TOS hebben een verhoogd risico op sociale, emotionele en gedragsproblemen. Ook hebben kinderen met TOS een verhoogd risico op lees- en leerproblemen en zijn ze vaker het slachtoffer van pesten.

Omdat TOS negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling en het welbevinden, zowel in de kindertijd als later in het leven, is het belangrijk om TOS zo vroeg mogelijk te signaleren en te diagnosticeren.

Pearson is uitgever van de meest gebruikte test onder logopedisten om taalproblemen in kaart te brengen, de CELF-5-NL. Deze test zelf is echter geen allesomvattend instrument om TOS vast te stellen, met andere woorden: een klinische blik én praktische kennis over TOS blijft noodzakelijk bij de diagnostiek van TOS. Daarom geven de sprekers je tijdens het TOS-diagnostiek symposium naast kennis over de CELF-5-NL, meer inzicht in het diagnosticeren van TOS in de praktijk. Hoe ga je om met TOS bij meertalige kinderen? Wat zijn de essentiële voorwaarden voor een fair diagnostisch traject? En welk effect heeft werkheugen op TOS?


Datum: Donderdag 14 oktober 2021
Tijd: 13:00 tot 17:00 uur
Locatie: Online
Toegang: Gratis
Certificaat van deelname: Ja, tijdens het symposium vertellen wij hoe je deze kunt aanvragen.


Programma

13:00 - 13:45 uur
De essentiële voorwaarden voor een fair diagnostisch traject bij kinderen en jongeren met TOS - door Marleen Van der Mooter

13:45 - 14:30 uur
Diagnostiek TOS bij meertalige kinderen - door Manuela Julien

14:30 - 14:45 uur
Pauze

14:45 - 15:30 uur
Empathisch Be/Grip voor Elkaar: communicatieve voorwaarden bij diagnostische handelwijzen met TOS kinderen en hun naasten - door Antje Orgassa

15:30 - 16:15 uur
TOS: van diagnostiek naar participatie - door Isolde Podt

16:15 - 17:00 uur
Werkgeheugen en TOS - door Janneke de Waal-Bogers


Sprekers & sessies

De essentiële voorwaarden voor een fair diagnostisch traject bij kinderen en jongeren met TOS - door Marleen Van den Mooter
Marleen zal in haar sessie ingaan op een aantal essentiële voorwaarden voor een fair diagnostisch traject bij kinderen en jongeren met TOS. De stap zetten naar een logopedist is voor gezinnen met een lage SES (Socio-economische status) niet vanzelfsprekend. Welke drempels belemmeren hen en waar kan je bijzonder aandacht aan besteden om te komen tot een positief traject?
Biografie: Marleen werkte jaren als externe leerlingbegeleider. Momenteel ondersteunt zij de vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding in het omgaan met verschillende kansengroepen. Zij is voorzitter van de netoverstijgende werkgroep faire diagnostiek.Diagnostiek TOS bij meertalige kinderen - door Manuela Julien
Manuela Julien zal ingaan op het diagnosticeren van een TOS bij meertalige kinderen. Ze focust hierbij op praktische handelingen tijdens het diagnostische proces waaraan de logopedist speciale aandacht moet geven. Zij zal spreken over aspecten en kenmerken van de taalontwikkeling van meertalige kinderen die moeilijk te interpreteren zijn en mogelijk leiden tot een verkeerde diagnose. Het adviseren aan school en ouders zal kort de revue passeren.
Biografie: Manuela is klinisch linguïst, logopedist en taaldocent Portugees. Portugees is eveneens haar moedertaal. Ze is auteur van het boek Taalstoornissen bij meertalige kinderen, uitgegeven bij Pearson Benelux B.V. Als je meer over haar en haar werkzaamheden wilt lezen kijk op www.clinicababilonica.eu.Empathisch Be/Grip voor Elkaar: communicatieve voorwaarden bij diagnostische handelwijzen met TOS kinderen en hun naasten - door Antje Orgassa
Sessieomschrijving volgt.
Biografie: Dr. Antje Orgassa is linguïst, enthousiast onderwijzer en toegepast onderzoeker gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen, meertaligheid, adaptieve communicatie en sociale interactie. Ze werkte als hoofddocent bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), opleiding logopedie, en als universitair docent bij o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds september 2020 is zij als senior onderzoeker aangesloten bij het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme (HAN). Ze is binnen haar eigen onderneming 'Diversity Rocks: Cultural and Linguistic Consultancy' trainer en bruggenbouwer met het voornemen samen met professionals uit de sectoren gezondheid en educatie te werken aan een beter grip op inclusieve en betekenisvolle communicatie en handelingswijzen.Foto door: Gijs Versteeg

TOS: van diagnostiek naar participatie - door Isolde Podt
Isolde slaat in haar sessie een brug tussen de logopedische testresultaten en het functioneren van kinderen met TOS thuis en op school. Welke gevolgen heeft TOS voor het dagelijks leven? Besproken wordt hoe de communicatieve redzaamheid (CR) in kaart kan worden gebracht. Daarnaast zal Isolde bespreken op welke manier de CR verwerkt kan worden in behandeldoelen en waarom dit belangrijk is.
Biografie: Isolde is logopedist bij Kentalis. Zij werkt als ambulant begeleider, is lid van de Commissie voor Leerlingenzorg en maakt deel uit van de Kerngroep TOS van Kentalis Onderwijs. Daarnaast werkt zij bij het Spraak-Taal-Ambulatorium van Kentalis Zorg in Enschede. Isolde is een van de auteurs van het boek Taaldiagnostiek bij kinderen (2021). Zij schreef het hoofdstuk ‘Leerlingen met TOS ondersteunen in het onderwijs’. Isolde heeft werkervaring opgedaan bij diverse audiologische centra, in de vroegbehandeling en naschoolse groepsbehandeling (IGT) en was betrokken bij het SpraakSaam-project voor jongvolwassenen met een TOS.Werkgeheugen en TOS - door Janneke de Waal-Bogers
Kinderen met taalontwikkelingssstoornissen (TOS) hebben vaak onderliggende of bijkomende problematiek. Veel van deze kinderen hebben een zwak werkgeheugen. Dit heeft grote invloed op hun (taal)ontwikkeling en op het behandeleffect. Het is daarom belangrijk om tijdens logopedisch onderzoek mogelijke signalen van een zwak werkgeheugen op te merken. Hierdoor kan de logopedist de behandeling en begeleiding van het kind beter afstemmen op de behoefte van het kind. Tijdens deze lezing zal dieper worden ingegaan op de werking van het werkgeheugen, de samenhang tussen TOS en werkgeheugenproblemen en wordt besproken waar de logopedist op moet letten om mogelijke werkgeheugenpoblemen boven tafel te krijgen.
Biografie: Janneke de Waal-Bogers (MBA) is logopedist. Haar werkzaamheden bestaan o.a. uit het adviseren en begeleiden van onderwijsinstellingen m.b.t. het begeleiden van kinderen met taalproblemen, leer– en gedragsproblemen. Als docent geeft ze les aan paramedici in opleiding (HBO) en verzorgt ze trainingen en cursussen (post-HBO) over diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsproblematiek bij kinderen zoals taalontwikkelingsstoornissen, autisme spectrum stoornissen, meertaligheid en dyslexie. Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. In 2020 verscheen het boek Taaldiagnostiek bij kinderen, waarbij zij eindredacteur en een van de auteurs is.Gratis aanmelden:

Meld je aan voor het online symposium op 14 oktober. Vul je gegevens in en je ontvangt uiterlijk 1 dag voor aanvang de link om het symposium online te volgen. Jouw gegevens worden enkel gebruikt voor communicatie omtrent het symposium.

TOS diagnosticeren met de CELF-5-NL


TOS trainingen