EMT | Een-Minuut-Test

EMT | Een-Minuut-Test B.Th. Brus & M.J.M. Voeten

De Een-Minuut-Test meet de technische leesvaardigheid in de zin van ‘vlot kunnen ontsleutelen van gedrukte woorden’.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

EMT | Een-Minuut-Test

EMT | Een-Minuut-Test B.Th. Brus & M.J.M. Voeten

De Een-Minuut-Test meet de technische leesvaardigheid in de zin van ‘vlot kunnen ontsleutelen van gedrukte woorden’.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam
57,49 €
EMT Testset incl.verantwoording
EMT | Een-Minuut-Test

Auteurs: B.Th. Brus & M.J.M. Voeten
Art.nr. 4023.00
22,11 €
EMT Verantwoording en handleiding
Art.nr. 4023.01
3,49 €
EMT Testkaart Vorm A (Waar Kar)
Art.nr. 4023.02
3,49 €
EMT Testkaart Vorm B (Weg doel)
Art.nr. 4023.03
21,69 €
EMT Scoreformulieren Vorm A (pak à 100 stuks)
Art.nr. 4023.04
21,69 €
EMT Scoreformulieren Vorm B (pak à 100 stuks)
Art.nr. 4023.05
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Kwalificatieniveau
0
Doelgroep
Both
Uitvoer type
Kit
Productline
Language and Early Childhood Development
Hoofdcategorie
Onderwijs, Taal/Spraak
Toepassingsgebied
Taal, Taal/Spraak Tests
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool)

• Meet de technische leesvaardigheid bij kinderen uit groep 4 t/m groep 8
• Kan ingezet worden in het reguliere en speciale basisonderwijs
• Gebruik in combinatie met De Klepel geeft aanwijzingen voor classificatie en behandeling van leesproblemen

Doel
Het meten van de technische leesvaardigheid.

Doelgroep
De test is bedoeld voor groep 4 tot en met 8.

Beschrijving
De Een-Minuut-Test beoogt de technische leesvaardigheid te meten in de zin van ‘vlot kunnen ontsleutelen van gedrukte woorden’. De test wil nagaan in hoeverre dit aspect van de leesvaardigheid is gerealiseerd. In feite geschiedt dit door het aantal woorden te bepalen dat een kind in één minuut van een standaardlijst van woorden goed blijkt te kunnen lezen. De test kan worden gebruikt bij leerlingen in het reguliere en het speciale onderwijs. 

De EMT bestaat uit twee standaardlijsten (testkaart vorm A en B). Op elke kaart staan 116 losse, onder elkaar geplaatste woorden. Dit zijn niet-samenhangende woorden omdat het aspect van het begrijpen op de achtergrond moet blijven. De test is bedoeld voor het bepalen van een algemeen niveau van technisch lezen. De Een-Minuut-Test bestaat uit: een Handleiding, Testkaarten, vorm A en B en Scoreformulieren, vorm A en B . In de handleiding zijn normtabellen opgenomen welke leerjaarnormen verschaffen volgens C-schaal en decielschaal, naast didactische leeftijdsnormen volgens C-schaal en decielschaal.

Afname
De test wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afname duurt ongeveer 1 minuut.

Jaar van uitgave
1979

De testset bestaat uit:
EMT Verantwoording en handleiding
EMT Testkaart Vorm A (Waar Kar)
EMT Testkaart Vorm B (Weg doel)
EMT Scoreformulieren vorm A (pak a 100 st.)
EMT Scoreformulieren vorm B (pak a 100 st.)

Productvragen

Sort by "ASC"/
Hoe weet ik of ik een verouderde versie van de Klepel en EMT heb? Zijn er vernieuwde versies?
Ik wil de scores van de EMT en Klepel invoeren in Parnassys, nu lijken de gegevens niet te kloppen.
407
Goedemiddag,

Waarom is het niet toegestaan dat kinderen meewijzen met hun vinger tijdens de EMT?

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Kirsten Sloot
460